Anmälan

Anmälningsblankett

UTSTÄLLNING

Anmälan och avgift skall vara SPA tillhanda senast vid anmälningstidens utgång.

Medlemsavgift för innevarande år skall vara betald.


För sent ankommen anmälan och avgifter räknas som efter-anmälan, (dubbel avgift). En sådan anmälan kan ej heller garanteras plats i katalogen.


Anmälan är bindande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 

Alla fält med * måste fyllas i.

Kontrollera att formuläret är tomt efter att ni skickat.

Står text kvar har det inte gått iväg, kontrollera då vad som saknas.


Svarsmail skickas ut senast till sista anmälningsdag.